Penzijní spoření a IŽP

Penzijní produkty

Velmi oblíbeným produktem je zejména doplňkové penzijní spoření se státním příspěvkem (dříve Penzijní připojištění). Přestože jej má sjednáno velmi vysoké procento dospělé populace, je do něj přispíváno pouze minimálními částky nebo částkami pro vytěžení státní podpory. Doplňkové penzijní spoření se vyplatí mít i s ohledem na úsporu na dani z příjmu. Celkově lze získat ročně od státu až 4.560,-. Jsme připraveni zrevidovat a případně aktualizovat Vaší stávající smlouvu, tak aby dosahovala na maximální možné státní výhody s ohledem na Vaše finanční možnosti.

Investiční životní pojištění

České i zahraniční pojišťovny se předhánějí v nabídce investiční životních pojistek, které však mají primárně sloužit k zajištění rizika smrti a dalších zdravotních či úrazových rizik. Investování formou životního pojištění se vyplatí zejména s ohledem na možnost daňového odpočtu až ve výši 12tis. Kč ročně. Zvýšený důraz je třeba klást na poplatkovou politiku pojišťovny a volenou investiční strategii. Více o životním pojištění najdete zde.

Máte již sjednány nějaké smlouvy kapitálového, investičního či důchodového pojištění event. rizikové pojistky? Svěřte nám své smlouvy k revizi. Vždy klademe nejvyšší důraz na maximální možný rozsah pojištění za co nejvýhodnější pojistné. Smlouvy našich klientů zpravidla nevypovídáme, ale upravujeme, či rozšiřujeme tak, aby odpovídaly stávajícím potřebám každého z klientů.