Pojištění klíčových zaměstnanců

Přemýšlíte o tom, jak zabezpečit rodiny klíčových zaměstnanců či vlastní chod společnosti při nenadálé situaci u tohoto zaměstnance? Řešíte pozitivní nefinanční motivaci zaměstnanců? Máme pro Vás k dispozici řadu produktů, u kterých jsme schopni díky výběrovým řízením u všech pojišťoven zajistit vynikající pojistné. V případě většího počtu pojištěných zaměstnanců lze eliminovat zdravotní či finanční zkoumání. Pojistné krytí, tedy může být nastaveno v řádech jednotek až desítek mil. Kč. Ceny pojistného jsou individuální dle nastavených pojistných částek a počtu pojištěných osob, rizika povolání a věku.

Pojištění však není vhodné pouze pro top management či další klíčové zaměstnance. Velmi často je aplikováno např. pro řidiče pracovních strojů, autobusů apod. či pro další zaměstnance s úzkou specializací a odborným zaměřením, důležitých pro chod společnosti.

Dalším prostorem pro uplatnění rámcových rizikových smluv je benefit pro zaměstnance, a to buď plně hrazený zaměstnavatelem, nebo částečně nákladově přenesený za jednotlivé zaměstnance. Efektem je dosažení nižšího pojistného, než u individuálních smluv jednotlivých zaměstnanců a tedy úspora v jejich rodinných rozpočtech.