Zaměstnanecké benefity

Pro naše partnery z řad zaměstnavatelů nabízíme kompletní management zaměstnaneckých benefitů v podobě příspěvků na doplňkové penzijní spoření (dříve penzijní připojištění) a životní pojištění zaměstnanců. Pro zaměstnance dále přinášíme přidanou hodnotu v podobě správy jejich osobních produktů. Individuálně jsme schopni revidovat všechny osobní smlouvy jednotlivých zaměstnanců, doporučit jim vhodné produkty a u finančních institucí a pojišťoven vyjednat ty nejvyšší slevy.

Zavedení příspěvku zaměstnavatele na jakékoliv daňově efektivní produkty u jakýchkoliv finančních institucí pro Vás připravíme od A do Z, tj. od prvotní komunikace zaměstnancům, přes zavedení, controlling až po reporting zpět Vám jako zaměstnavateli. Příspěvky na doplňkové penzijní spoření a životní pojištění

„Fullservice s minimálním zatížením Vašeho účetního týmu“

Současná legislativa umožňuje přispívat na doplňkové penzijní spoření a životní pojištění ze strany zaměstnavatele až 50tis. ročně. Tento příspěvek je u zaměstnavatele plně daňově uznatelný (stejně jako mzda), neodvádí se z něj sociální ani zdravotní pojištění. Zaměstnanec rovněž neodvádí z příspěvku povinné odvody, dále je příspěvek při dodržení parametrů osvobozen od daně z příjmu fyzických osob. Celkově lze při srovnání valorizace vs. příspěvek na DPS/ŽP vytěžit ročně u jednoho zaměstnance až 17.000,- na straně zaměstnavatele a bezmála 16tis. Kč na straně zaměstnance. 

Doplňkové penzijní spoření (DPS) je určeno zejména pro dlouhodobé spoření (investování). Cílem je zabezpečit co nejvyšší možný kapitál pro důchodový věk účastníka (zaměstnance). Stát prostřednictvím státní podpory a daňových výhod motivuje zaměstnance i zaměstnavatele k přispívání v co nejvyšší možné míře. DPS je minimálně poplatkově zatíženo, tzn., že podstatná část vložených prostředků účastníka skutečně skončí na jeho „účtě“.

Životní pojištění je rovněž určeno primárně k tvorbě kapitálu pro důchodový věk. Legislativa však umožňuje více forem přispívání a produkty jednotlivých pojišťoven pak částečné výběry (odkupy) v průběhu trvání pojištění. To činí produkt atraktivnějším pro klienty, kteří chtějí optimalizovat daňovou zátěž jak pro zaměstnavatele tak pro zaměstnance. Produkt životního pojištění, je více zatížen poplatky a sankcemi v případě předčasného ukočení.

Pro Vás, klienty z řad zaměstnavatelů, jsme připraveni nabídnout optimální řešení s maximálním ohledem na efekt u Vás a Vašich zaměstnanců. V segmetu životního pojištění, jsme schopni pracovat i se stávajícími smlouvami jednotlivých zaměstnanců a tím eliminovat poplatkové zatížení při sjednání nových smluv.