Životní pojištění

Kdy potřebujete životní pojištění? 

Názory na životní pojištění se různí ať už z pohledu klientů, tak poradců či jednotlivých pojišťoven. Každopádně platí, že život by měl být zajištěn vhodnou pojistkou vždy, když

  • mám rodinu a mé finanční rezervy nestačí na její zabezpečení v případě mého úmrtí
  • mám úvěr, který by v případě úmrtí museli splácet moji blízcí
Životní pojištění se dále vyplatí mít z hlediska daňové optimalizace. Až o 12tis. ročně lze snížit daňový základ a tedy na daních ušetřit až 1.800,- Kč ročně. Státem je životní pojištění dále zvýhodněno v zaměstnanenckém vztahu pro zaměstnavatele i zaměstnance. Ze zaplaceného pojistného se (při splnění parametrů) neplatí sociální a zdravotní pojištění ani daň z příjmu. Jste-li zaměstnavatelem, pokračujte zde.

V nabídce pojišťoven je celá řada investičních životních pojistek, důchodových pojistek a dalších produktů, jejichž princip je obdobný. Na smlouvě se tvoří určitá kapitálová hodnota, která na konci pojištění buď vytvoří finanční rezervu pro klienta, event. splatí klientovi vložené pojistné apod. Tyto produkty je třeba vždy individuálně modelovat a zpravidla jsou určeny klientům, kteří nemají čas a ambice starat se o širší spektrum investic. Je třeba zde počítat s vyšší poplatkovou náročností a méně transparentní poplatkovou strukturou.

Máte-li již sjednáno životní pojištění, či více životních pojistek? Vždy doporučujeme revizi a případnou aktualizaci těchto produktů alespoň jednou za 5 let. 

Potřebujete nové životní pojištění, či revizi stávajících smluv. Jsme tu pro Vás. Kontaktujte nás, nebo využijte formuláře pro zpětný telefonát.