Pojištění statutárních orgánů

V naší nabídce najdete mj. produkty zaměřené pro statutární orgány obchodních korporací. Zejména se jedná o

D&O – Pojištění odpovědnosti statutárních orgánů a dozorčích rad

Na pojistném trhu spolupracujeme se všemi českými pojišťovnami a organizačními složkami zahraničních pojišťoven, proto Vám dokážeme nabídnout řešení přímo na míru Vaší společnosti. V případě Vašeho zájmu, jsme připraveni zrevidovat stávající smlouvy a prostřednictvím výběrových řízení u jednotlivých pojišťoven nabídnout řešení s nejlepším rozsahem rozsahu a výše pojistného.

Odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání

Legislativní úpravy od roku 2014 přináší řadu změn v souběhu smlouvy o pracovním poměru a dle smlouvy o výkonu funkce. Vzhledem k tomu, že v nové právní úpravě není souběh funkcí povolen, lze považovat pracovní smlouvy v souběhu se smlouvami o výkonu funkce za neplatné. Z toho důvodu jsou sporné i případné likvidace škod na zdraví způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

K tomuto tématu máme připraveny instrumenty pro správné určení pojistných částek jednotlivých rizik a k dispozici máme řadu produktů jednotlivých pojišťoven ať už individuálního charakteru, tak rámcových smluv pro větší množství pojištěných osob.