Pro zaměstnavatele

Dáváte práci lidem? Jistě víte, jak důležité je vyhledání a udržení kvalitních a loajálních zaměstnanců. V oblasti lidských zdrojů jsme připraveni Vám pomoci s motivací zaměstnanců formou příspěvků na doplňkové penzijní spoření (Penzijní připojištění) či životní pojištění. Více informací je na stránce o firemních benefitech.

Přemýšleli jste nad tím, když klíčový zaměstnanec náhle onemocní či si způsobí vážný úraz? Jsme připraveni Vám pomoci s pojištěním klíčových zaměstnanců tak, aby případná nenadálá situace neohrozila chod společnosti či rodiny daného zaměstnance.

Poslední oblastí, ve které nabízíme servis zaměstnavatelům je pojištění  statutárních orgánů a to mj. pro případy pracovních úrazů či odpovědnosti za újmu.